ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

��������������������������������������������������������������������������������� (Wireless electricity)

เครื่องวัดการใช้ไฟฟ้าไร้สาย (Wireless electricity)

Double Click on image to Enlarge.

  เครื่องวัดการใช้ไฟฟ้าไร้สาย (Wireless electricity monitoring)

  เครื่องมือนี้มีประโยชน์มากกับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับระบบการลดการใช้พลังงานโดยเครื่องมือนี้จะแสดงให้เห็นว่าการใช้ไฟฟ้าในขณะนี้กำลังใช้ไฟฟ้ามากหรือน้อยเป็นจำนวนกี่ กิโลวัตต์ ชั่วโมงและเมื่อปิดอุปกร์ไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าในขณะนั้นจะลดลงเท่าใด นอกจากเครื่องมือนี้ออกแบบให้สวยงาม ทันสมัย น้ำหนักเบาแล้ว ยังส่งสัญญาไร้สายได้ระยะถึง 70 เมตร มีการเก็บข้อมูลในตัวเครื่องได้เพื่อให้สามารถดูค่าไฟฟ้าวัน อาทิตย์ หรือเดือนที่ผ่านมา เครื่องนี้ยังมีระบบคำนวณค่า CO2 ที่ส่งผลกระทบกับสภาวะเรือนกระจกอีกด้วย นับว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมาก จะได้ช่วยกันลดการใช้พลังงาน และช่วยลดภาวะเรือนกระจกยืดอายุให้กับโลกด้วย 

Wireless Energy Monitor (E2 new)

Double Click on image to Enlarge.

Double Click on image to Enlarge.

Double Click on image to Enlarge.

 

Double Click on image to Enlarge.Double Click on image to Enlarge.Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM

เครื่องวัดการใช้ไฟฟ้าไร้สาย E2 classic

Model :   Nomal-Single     6900 ฿ 

             E2 classic Link-Computer   8900 ฿  

             Hup Solo  Energy On-web     6900 ฿ 

แสดง 1-2 จาก 2 รายการ