ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

���������������������������������������������������������������������(Hydro turbine generator)

กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าแบบความสูงน้อย

  กังหันปั่นไฟฟ้าใช้ความสูงน้อยรุ่นใหม่มีความแข็งแรงคงทนอายุยาวนานมีหลายขนาดตั้งแต่ 3kW-10kW ใช้ความสูงของน้ำน้อยเริ่มต้น 4 เมตร ประสิทธิภาพสูง จุดคุ้มทุนเร็ว ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับอ่างเก็บน้ำแบบน้ำล้นที่ไม่สูงมากนัก บ่อบำบัดน้ำ ระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร์ที่มีท่อส่งน้ำขนาดใหญ่แต่ไม่สูงมาก สามารถทำไฟขายกับการไฟฟ้าได้ ส่วนประกอบมีความคงทนแข็งแรง มีอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์พร้อมเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าเพื่อความเสถียรไฟฟ้าและความถี่ ครบแค่เสียบปลั๊กก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้เลย

Double Click on image to Enlarge.Double Click on image to Enlarge.

1 Overview

This tubular turbine generator unit is applicable to the low-head power station which has a head of less than 20m and the diameter of runner is less than 3m. With the merits of considerable and well-going flow, and high efficiency, this unit is perfectly suitable for developing water resources of low head and large flow in the areas of plains, hills and Coastal place.

 2 Structural characteristics:

The feature of this tubular turbine generator unit is that, the turbine is installed in a “s” type flow pipe, and the axis of turbine pierce through the pipe wall then connect with the generator installed outside the pipe. Between the turbine and generator there can be easily installed a accelerator to make the turbine’s speed out of the constraint on the synchronous speed. The guide vanes and runner have the same characteristics as that of the bulb tubular turbine. Its overall layout is diverse and is up to the unit’s size, capacity and the specific circumstances of hydropower stations. For example, generators can be installed in the upstream side of turbine (front axle stretch), and also can be installed in the downstream side (rear axle stretch); Unit’s axis can be level (level axle stretch) or tilted (tilted axle stretch); Flow Road "S" curve can be both vertical and level, it may also be tilted. The most representative of them is the level rear axle stretch form (generators horizontally installed above the draft tube downstream-side of the turbine). This unit has several merits: can be used for large-scale units, the total flow road is shorter than the front axle stretch style, generator has a high installation elevation, and operating and maintaining are convenient. The drawback: draft tube flow bend a lot, partial loss of the hydropower has some influence on efficiency of the unit; Runner installed with a higher elevation so that there is a constraint on the air performance and the crew of flow; Layout for generators, sufficient distance is necessary between the axis and the top of the draft tube.

3 Performance features:

High specific speed, largest flow and high efficiency, low investment and so on. Compared with the traditional vertical axial units, it has simple structure and larger volume of cross flow, less construction works is needed of and the maintaining is easy as well. With the same capacity, tubular turbine unit has a runner of which the diameter is smaller than the axial tubular unit by 10%-15%, the annual generating capacity is larger by 10%-15%, and the investment costs can be saved than axial of about 20%, its economic benefits is significant.

Double Click on image to Enlarge.

             Tubular Hydraulic Turbine-Generator Unit

  Main Technical Performance Parameters

Type

Head

Flow

Output

Speed

Pipe

m

(m3/s)

(kW)

(r/min)

(mm)

GD-WZ-20-3KW

4

0.136

3

1000

250

GD-WZ-20-5KW

6

0.151

5

1500

300

GD-WZ-20-6KW

7

0.156

6

1500

300

GD-WZ-20-8KW

9

0.161

8

1500

300

GD-WZ-20-10KW

11

0.165

10

1500

300


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Double Click on image to Enlarge.

 
HYDRO TURBINE GENERATOR

กังหันน้ำแบบคอยาว เหมาะสำหรับแหล่งน้ำที่มีความสูงไม่มาก เช่นฝายทดน้ำ ประตูน้ำ

Double Click on image to Enlarge.

     

รุ่น (วัตต์) ปริมาตรน้ำ (ลิตรต่อวินาที) ไฟออก (โวลล์) ท่อน้ำเข้า (นิ้ว)
600
6-9
220
3
1,000
6-9
220
3
1,500
10-14
220
3
2,000
15-22
220
3.5
3,000
15-32
220
3.5

วิธีใช้
สร้างทางน้ำไหลดังภาพ โดยให้มีทางน้ำออก กว้าง ประมาณ 30 ซม. โดยให้ปลายทางน้ำออกอยู่ต่ำกว่า แนวทางน้ำไหลอย่างน้อย 1.5 เมตร วางกังหันน้ำบน ช่องทางไหลของทางน้ำออก ดังภาพ เท่านี้ก็มีไฟฟ้า ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้เลย แต่ต้องพิจารณาถึงแรงที่ได้จากเครื่องปั่นไฟให้อยู่ในช่วงของ 160-240 โวลล์ หากไม่แน่ใจควรใช้กับเครื่องปรับโวลล์คงที่ (Stabilizer)

   Double Click on image to Enlarge.กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าแบบคอสั้น เป็นแบบชนิด เพียวตัน (Pelton) ขนาดของเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าตั้งแต่ 600 วัตต์ ขึ้นไปมีกำลังไฟฟ้าขาออก 220 โวลล์ แบบ Singel phase โดย เจนเนอร์เรเตอร์ผลิตไฟฟ้ามีรอบที่ 1500 รอบต่อนาที

หลักการใช้งานคือ
แหล่งน้ำที่จะสามารถใช้กับกังหันน้ำชนิดนี้ได้ควรมีความสูงอย่างน้อย 5 เมตร โดยต่อท่อลงมาด้านล่างขนาดของท่อที่ใช้จะมีขนาด 3-3.5 นิ้ว ทั้งนี้หากแหล่งนี้มีความสูงเพิ่มขึ้น สามารถเลือกขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตสูงขึ้น เมื่อน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมาในท่อ น้ำมีแรงดันสูงต่อตรงเข้ากับทางเข้าของกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า ซึ่งภายในจะมีลักษณะเป็นหัวรีดน้ำเพื่อฉีดน้ำโดยตรงเข้ากับกังหันน้ำแบบลูกถ้วย ซึ่งต่อตรงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( Generator) ทำให้เกิดไฟฟ้าออกมาและนำไปใช้งานได้โดยตรง อย่างไรก็ตามไฟฟ้าที่ออกมาถึงแม้จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แต่แรงดันไฟฟ้าที่ออกมาขึ้นอยู่กับแรงดันของน้ำ หากแรงดันน้ำมีจำนวนไม่เพียงพอแรงดันไฟฟ้าที่ออกมาอาจจะไม่ถึง 220 โวลล์ ซึ่งการทำงานจะเหมือนกับการใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเพื่อใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่ในที่นี้ต้นกำลังที่ได้มาจากน้ำ

การเลือกชนิดและขนาดของกังหันน้ำขึ้นอยู่กับลักษณะของแหล่งน้ำเป็นหลัก เช่น ปริมาณ และความสูงของน้ำ กังหันน้ำชนิดนี้ต้องพิจารณาจากความสูงของน้ำและปริมาณของน้ำ ยกตัวอย่างเช่น หากน้ำมีระดับความสูง 5 เมตรและมีปริมาตรน้ำโดยประมาณ 500-600 ลิตรต่อนาที สามารถใช้กับกังหันน้ำผลิตไฟฟ้ารุ่น 600 -1000 วัตต์ โดยติดตั้งกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าให้ต่ำกว่าระดับน้ำและต่อท่อน้ำเข้ากังหันน้ำเมื่อเปิดวาล์วน้ำแรงดันน้ำจะไปดันกังหันซึ่งจะมีจำนวน 14- 16 ใบ (Water turbine) และกังหันก็จะหมุนเจนเนอร์เรเตอร์และทำให้ผลิตไฟฟ้าออกมา ไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) สามารถใช้กับเครื่องไฟฟ้าได้เลย แต่ต้องพิจารณาถึงแรงที่ได้จากเครื่องปั่นไฟให้อยู่ในช่วงของ 160-240 โวลล์ หากไม่แน่ใจควรใช้กับเครื่องปรับโวลล์คงที่ (Stabilizer)

Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COMDouble Click on image to Enlarge.Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM

 
  สำหรับสถานที่ที่มีน้ำไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี ทางเรามีกังหันน้ำแบบเพียวตั้นชนิดแนวนอน 2 ระบบจำหน่าย หลักการทำงานคล้ายกับกังหันน้ำชนิดแนวตั้ง เพียงแต่มีเพลายื่นออกมาเพื่อใช้สำหรับต่อเข้ากับเครื่องยนต์ เพื่อใช้เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าได้ด้วย

Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM Double Click on image to Enlarge.

กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า 2 ระบบ
วิธีการติดตั้ง เช่นเดียวกับกังหันน้ำคอสั้น เพียงแต่เมื่อไม่มีน้ำ เราสามารถนำมอเตอร์มาติดตั้งเพิ่มเพื่อมาฉุดเจนเนอเรเตอร์ให้ปั่นไฟได้ด้วย
 
 

Double Click on image to Enlarge.Double Click on image to Enlarge.

แสดง 1-3 จาก 3 รายการ