ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

��������������������������������������������������� Horizontal Axis Turbine

กังหันลม ผลิตกระแสไฟฟ้า อีกหนึ่งทางเลือกของ...พลังงานทดแทน

Wind Generator 200W

 

Preview Spec.

 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 200W (Wind Turbine Generator 200W)

 

Specification Details

Rate power 200 W

Maximum Power 250 W

Rate voltage  12V

Rotor diameter  2.2 m

Startup wind speed 3 m/s

Rate wind speed 6 m/s

 

Download PDF

 

Wind Generator 300W Hi-speed

 

 

 

 

Preview Spec.

 

 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 300W

(Wind Turbine Generator 300W)

 

Specification Details

Rate power 300 W

Maximum Power 500 W

Rate voltage  24V

Rotor diameter  2.5 m

Startup wind speed 2.5 m/s

Rate wind speed 7 m/s

 

Download PDF

 

Wind Generator 300W

 

Preview Spec.

 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 300W (Wind Turbine Generator 300W)

 

Specification Details

Rate power 300 WH

Maximum Power 250 WH

Rate voltage  24V

Rotor diameter  1.5 m

Startup wind speed 2.5 m/s

Rate wind speed 12 m/s

 

Download PDF

 

Wind Generator 300W

 

 

Preview Spec.

 

 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 500W

(Wind Turbine Generator 500W)

 

Specification Details

Rate power 500 W

Maximum Power 700 W

Rate voltage  24V

Rotor diameter  2.5 m

Startup wind speed 2 m/s

Rate wind speed 8 m/s

 

Download PDF

 

Wind Generator 1000W

 

Preview Spec.

 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 1000W (Wind Turbine Generator 1000W)

 

Specification Details

Rate power 1000 W

Maximum Power120 W

Rate voltage  48V

Rotor diameter  2.7 m

Startup wind speed 2 m/s

Rate wind speed 9 m/s

 

Download PDF

 

Wind Generator 2000W

 

 

Preview Spec.

 

 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 2000W

 (Wind Turbine Generator 2000W)

 

Specification Details

Rate power 2000 W

Maximum Power 2500 W

Rate voltage  120V

Rotor diameter  3.2 m

Startup wind speed 2 m/s

Rate wind speed 9 m/s

 

Download PDF

 

Wind Generator 3000W

 

Preview Spec.

 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 3000W (Wind Turbine Generator 3000W)

 

Specification Details

Rate power 3000 WA

Maximum Power 4000 WH

Rate voltage  240V

Rotor diameter  4.5 m

Startup wind speed 2 m/s

Rate wind speed 10 m/s

 

Download PDF

 

Wind Generator 5000W

 

 

Preview Spec.

 

 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 5000W

(Wind Turbine Generator 5000W)

 

Specification Details

Rate power 5000 W

Maximum Power 6000 W

Rate voltage  240V

Rotor diameter  6.4 m

Startup wind speed 2.5 m/s

Rate wind speed 10 m/s

 

Download PDF

 

แสดง 1-4 จาก 4 รายการ