ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

������������������������������������������������������������������������ Solar Pumps

เป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงที่สำคัญอย่างหนึ่ง ใช้สำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และแหล่งน้ำบนผิวดินสำหรับใช้ในด้านต่างๆ เช่น อุปโภค บริโภค, การเกษตร, อุตสาหกรรม และระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ โดยทำงานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ ทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก

ประปาประปา

 

ข้อควรทราบ ก่อนการปรึกษาเรื่องปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

กรณีวางระบบใหม่ทั้งหมด ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย มีแต่แหล่งน้ำ

สิ่งที่ต้องแจ้งและต้องทราบ

  1. ความสูงหรือความลึก(เมตร)จากระดับน้ำถึงแท้งค์เก็บน้ำ
  2. ความต้องการน้ำต่อวัน (กี่ลบ.เมตร หรือ กี่คิว หรือ กี่ลิตร)
  3. สูบน้ำแบบไหน น้ำบาดาล หรือ น้ำบ่อ คลอง แม่น้ำ
  4. ระยะความห่างจากแหล่งน้ำถึงจุดปล่อยน้ำ (ถ้ามี)

กรณีมีปั้มอยู่แล้วและเป็นปั๊มน้ำแบบ 12/24/48V

สิ่งที่ต้องแจ้งและต้องทราบ

  1. ปั้มของท่านกินไฟเท่าไหร่ เป็นแบบไหน submerse หรือ surface
  2. ต้องการใช้ปั้มดังกล่าวสูบน้ำเป็นเวลากี่ชั่วโมงต่อวัน เพื่อคำนวณระบบจ่ายพลังงาน (โซล่าเซลล์และแบตเตอรี่)

กรณีมีปั้มอยู่แล้วและเป็นปั๊มน้ำใช้ไฟ 220VAC หรือไฟบ้าน

สิ่งที่ต้องทราบ

ไม่แนะนำให้ทำระบบ โซล่าเซลล์ เพราะจะไปแพงที่ตัวระบบจ่ายไฟ และตัวแปลงไฟ เพราะปั๊ม 1 แรง กินไฟ 750W ต้องใช้ Inverter แบบ Pure sine wave ตั้งแต่ 1000W ขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปั๊มด้วย

แสดง 1-9 จาก 9 รายการ