ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

������������������������������������������������������ Solar Modules

ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) มีการนำเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็นแผง เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าใช้งานตามที่ต้องการ

แสดง 1-7 จาก 7 รายการ