ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������

 เครื่องควบคุมการชาร์จประจุแบบระบบร่วมกังหันลม/โซล่าเซลล์  พร้อมระบบวิเคาะ

Wind Solar Hybrid Controller  <------ Link รายละเอียด สินค้า 

    เป็นอุปกรณ์ควบคุมที่สามารถควบคุมกังหันลมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในเวลาเดียวกัน และเปลี่ยนพลังงาลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าแล้วเก็บไปยังชุดแบตเตอรี่ เครื่องควบคุมไฮบริดพลังานลม/พลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบพลังานทดแทน  ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานที่มีผลกระทบมากต่อการคาดหวังในความมั่นคงของการดำเนินงานทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง Expectancy.Or แบตเตอรี่ อายุของแบตเตอรี่จะสั้นลง หรือ Overdischarge  

 • รูปแบบการชาร์จเป็นแบบ PWM
 •  มีระบบ 2 DC เอ้าท์พุท มีโหมดการควบคุมเอาท์พุทต่างๆที่จะสามารถเลือกแต่ละเอาท์พุท DC รวมทั้งสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดได้
 • มีจอแอลซีดีแสดงผลข้อมูลการเรียกใช้และสถานะของระบบจะแสดงในหน้าจอ LCD รวมถึงแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้ากังหันลม, แรงดันไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ , กำลังไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์, กระแสไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์, กระแสไฟฟ้าของโหลด, การลัดวงจร ฯลฯ
 • มีฟังก์ชั่นการป้องกัน โดยรวมถึง การป้องการกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับของแผงโซล่าเซลล์, การชาร์จเกินของแบตเตอรี่, การคายประจุมากเกินไปของแบตเตอรี่, การย้อนกลับของกระแสและแรงดันไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อแบตเตอรี่, โหลดช็อต, โหลดเกิน, ฟ้าผ่า, การจำกัดกระแสไฟฟ้าที่มาจากกังหันลม, การเบรกอัตโนมัติและการเบรกด้วยมือของกังหันลม
 • มีฟังก์ชั่นการสื่อสารระยะไกล: ซอฟต์แวร์ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบสถานะของระบบการควบคุมในแบบ real-time เช่นแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้ากังหันลมแรงดัน, ไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์, กระแสชาร์จของแบตเตอรี่, กระแสชาร์จจากกังหันลม, กำลังไฟฟ้าที่ชาร์จจากกังหันลม และโซล่าเซลล์, ความเร็วรอบของกังหันลม เป็นต้น

คุณสมบัติใน รุ่น Hy-brid 24Vdc

 • แรงดันไฟฟ้าจากกังหันลม (หรือแบตเตอรี่)                                   24 โวลท์
 • กำลังไฟฟ้าจากกังหันลม                                                                200-600 วัตต์
 • กระแสไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดจากกังหันลม                                            40 แอมป์
 • กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดจากกังหันลม                                              1000 วัตต์
 • แรงดันไฟฟ้าเมื่อไม่มีโหลด(ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)                        28 โวลท์
 • กระแสไฟฟ้าเมื่อไม่มีโหลด(ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)                        25 แอมป์
 • กำลังไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์                                                               300 วัตต์
 • รูปแบบการควบคุม                                                                             PWM
 • รูปแบบการแสดงผล                                                                 LCD
 • ฟังก์ชั่นการป้องกันความเสียหาย        ป้องกันการชาร์จเกิน, ป้องกันการย้อนกลับของกระแสไฟฟ้า, จำกัดกระแสจากกังหันลม, ระบบเบรกกังหันลมอัตโนมัติ และแมนนวล (manual brake)
 • ค่าที่แสดง                                                    กำลังไฟฟ้าจากกังหันลม, แรงดันไฟฟ้าจากกังหันลม, กระแสไฟฟ้าจากกังหันลม, แรงดันไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์, กระแสชาร์จจากโซล่าเซลล์, กำลังไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์, แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, โหลดเกิน, วงจรช๊อต ฯ
 • รูปแบบการสื่อสาร/เก็บข้อมูล                             RS485, SD CARD
 • ฟังก์ชั่นเสริม                                                          ระบบชาร์จเมื่อแรงดันต่ำ Low voltage charge                                                                                    เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer                                                                                   
 • โปรแกรมเก็บข้อมูล / อ่านค่า                             ความเร็วลมที่ได้ แบบ real-time หน่วย m/s                                                                                     (ตัวอย่างพารามิเตอร์แสดงตามรูป)

Wind Solar Hybrid Controller  <------ Link รายละเอียด สินค้า

 

Monitoring Software

แสดง 1-2 จาก 2 รายการ