ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

ชุดเสริมประสบการณ์

รถไฟพลังงานแสงอาทิตย์(699 B)Solar Car kit 6-1 (399 B)โซล่าคิท ชุดคิทเพื่อการเรียนรู้เชิญชมรูปแบบการทำงานของชุดคิทโซล่าเซลทั้งหมดสามารถประกอบได้ถึง 6 รูปแบบ ทั้งแบบกังหันลม เครื่องบิน เรือ หุ่นยนต์สุนัข รถ ใบพัดเครื่องบินแบบอยู่กับที่เหมาะสำหรับใช้เรียนรู้ ศึกษาหลักการทำงานของโซล่าเซลซึ่งสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันทีที่มีแสงตกกระทบ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้งานกับแสงอาทิตย์
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ