ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

กังหันลมแนวแกนนอน Horizontal Axis Turbine

กังหันลม ผลิตกระแสไฟฟ้า อีกหนึ่งทางเลือกของ...พลังงานทดแทน Preview Spec.กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 200W (Wind Turbine Generator 200W)Specification DetailsRate power 200 WMaximum Power 250 WRate voltage 12VRotor diameter 2.2 mStartup wind speed 3 m/sRate wind speed 6 m/sDownload PDFPreview Spec.กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 300W (Wind Turbine Generator 300W)Specification DetailsRate power 300 WMaximum Power 500 WRate voltage 24VRotor diameter 2.5 mStartup wind speed 2.5 m/sRate wind speed 7 m/sDownload PDFPreview Spec.กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 300W (Wind Turbine Generator 300W)Specification DetailsRate power 300 WHMaximum Power 250 WHRate voltage 24VRotor diameter 1.5 mStartup wind speed 2.5 m/sRate wind speed 12 m/sDownload PDFPreview Spec.กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 500W (Wind Turbine Generator 500W)Specification DetailsRate power 500 WMaximum Power 700 WRate voltage 24VRotor diameter 2.5 mStartup wind speed 2 m/sRate wind speed 8 m/sDownload PDFPreview Spec.กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 1000W (Wind Turbine Generator 1000W)Specification DetailsRate power 1000 WMaximum Power120 WRate voltage 48VRotor diameter 2.7 mStartup wind speed 2 m/sRate wind speed 9 m/sDownload PDFPreview Spec.กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 2000W(Wind Turbine Generator 2000W)Specification DetailsRate power 2000 WMaximum Power 2500 WRate voltage 120VRotor diameter 3.2 mStartup wind speed 2 m/sRate wind speed 9 m/sDownload PDFPreview Spec.กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 3000W (Wind Turbine Generator 3000W)Specification DetailsRate power 3000 WAMaximum Power 4000 WHRate voltage 240VRotor diameter 4.5 mStartup wind speed 2 m/sRate wind speed 10 m/sDownload PDFPreview Spec.กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 5000W (Wind Turbine Generator 5000W)Specification DetailsRate power 5000 WMaximum Power 6000 WRate voltage 240VRotor diameter 6.4 mStartup wind speed 2.5 m/sRate wind speed 10 m/sDownload PDF
แสดง 1-4 จาก 4 รายการ