ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

ปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ Solar Pumps

เป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงที่สำคัญอย่างหนึ่ง ใช้สำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และแหล่งน้ำบนผิวดินสำหรับใช้ในด้านต่างๆ เช่น อุปโภค บริโภค, การเกษตร, อุตสาหกรรม และระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ โดยทำงานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ ทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก ข้อควรทราบ ก่อนการปรึกษาเรื่องปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กรณีวางระบบใหม่ทั้งหมด ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย มีแต่แหล่งน้ำสิ่งที่ต้องแจ้งและต้องทราบความสูงหรือความลึก(เมตร)จากระดับน้ำถึงแท้งค์เก็บน้ำ ความต้องการน้ำต่อวัน (กี่ลบ.เมตร หรือ กี่คิว หรือ กี่ลิตร) สูบน้ำแบบไหน น้ำบาดาล หรือ น้ำบ่อ คลอง แม่น้ำ ระยะความห่างจากแหล่งน้ำถึงจุดปล่อยน้ำ (ถ้ามี)กรณีมีปั้มอยู่แล้วและเป็นปั๊มน้ำแบบ 12/24/48Vสิ่งที่ต้องแจ้งและต้องทราบปั้มของท่านกินไฟเท่าไหร่ เป็นแบบไหน submerse หรือ surfaceต้องการใช้ปั้มดังกล่าวสูบน้ำเป็นเวลากี่ชั่วโมงต่อวัน เพื่อคำนวณระบบจ่ายพลังงาน (โซล่าเซลล์และแบตเตอรี่)กรณีมีปั้มอยู่แล้วและเป็นปั๊มน้ำใช้ไฟ 220VAC หรือไฟบ้านสิ่งที่ต้องทราบไม่แนะนำให้ทำระบบ โซล่าเซลล์ เพราะจะไปแพงที่ตัวระบบจ่ายไฟ และตัวแปลงไฟ เพราะปั๊ม 1 แรง กินไฟ750W ต้องใช้ Inverter แบบ Pure sine wave ตั้งแต่ 1000W ขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปั๊มด้วย
แสดง 1-9 จาก 9 รายการ