ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

แบตเตอรี่ Batteries

ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้เวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เวลากลางคืน หรือนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆBy combining the newly developed nano gel electrolyte with high density paste, BSB created the innovative range of Solar batteries. The range offers high recharge efficiency at very low charge current which is very common at renewable energy systems. The acid stratification is highly depressed by adding of gel. This range battery is highly suitable for the energy storage for renewable energy such as PV and wind turbine power systems.Features and Benefits20 years design life at floating conditionLong life expectancy of 8 years at renewable energy systemWide temperature range from -15 to 60°CNano gel electrolyte eliminate the acid stratification and prolong cycle lifeRound trip efficiency as high as 85%.Thick positive flat plate design with high Tin low Ca alloy and high density pasteLow self-discharge rate and long shelf life( 1 year at 25°C)Excellent deep discharge recovery capabilityConstructionPositive plates – Thick high Sn low Ca grids with high density pasteNegative plates – Over designed capacity to overcome sulphation at low SOCSeparators – Advanced AGM separatorsElectrolyte – Dilute chemical grade sulphuric acid with nano gelBattery container and cover – ABSPillar seal – 100% factory tested, proven two layers epoxy resin sealRelief valve – Complete with integrated flame arrestorCharging Voltage and SettingConstant voltage charging is recommendedRecommended float charge voltage: 2.25VPC @20-25°CFloat voltage temperature compensation: -3mV/°C/cellFloat voltage range: 2.23 to 2.27 VPC@20- 25°CCyclic application charge voltage : 2.35V/cellMax charge current allowable : 0.25C10ABSB Power (Thailand) Co.,Ltd.
แสดง 1-6 จาก 6 รายการ