ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า Charge Controller

เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เชื่อมระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด ติดตั้งอิสระ (Stand-alone Solar System) เพื่อให้แน่ใจว่าการประจุกระแสไฟฟ้ามีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่และปลอดภัย การประจุกระแสไฟนั้นนับว่ามีความสำคัญกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อย่างยิ่ง โดยการประจุไฟฟ้าจะต้องไม่มากหรือน้อยเกินไป ทีมงาน จัดหาเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ความน่าเชื่อถือ และมีความยืดหยุ่นในการตอบรับทุกสภาพระบบ ทั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระ และระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (Hybrid-photovoltaic system) ผลิตภัณฑ์ของเรามีจุดเด่นดังนี้ มีทั้งระบบ Non MPPT และระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ที่ช่วยให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุดรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด ระหว่าง 5 – 200 แอมป์ ระดับป้องกันตามมาตรฐาน IP22 – IP65 มีระบบจอแสดงผล' Annex power '
แสดง 1-9 จาก 9 รายการ