ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

Phoenix Inverter Victron (เครื่องแปลงไฟฟ้า) 1

 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverters  ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแหล่งพลัังงานทดแทน เช่น เซลล์ืแสงอาทิตย์และ กังหันลม ฯลฯ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับPhoenix  InverterAutomotiveThis interactive picture of a van shows exactly which Victron equipment is built in. Mouse over the different elements to view the specific product information.Victronenergy-Product Quattro   MultiPower   Phoenix MultiPlus  Phoenix Inverter EasyPlus Blue Power Charger Skylla Charger Skylla-TG GMDSS Phoenix Charger Centaur Charger VE.Net Alternators Gel and AGM Batteries Telecom Batteries OPzS Batteries Orion DC / DC Converters Argo FET Battery Isolators Argo Diode Battery Isolators Argo Diode Battery Combiners Battery Protect VictronView Retro Panel BMV-600S and BMV-602S Canbus interfaces Cyrix Battery Combiner Filax Transfer Switch Transfer Switches VictronView Touch Remote Control Panels Victron Global Remote Isolation & Auto Transformers Shore Power Cable ESP DC Link Box ESP Panel System Solar Switch System Panels Solar Mobile Phone Charger Solar Charge Controllers Blue Solar Panels 
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ