ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟ แบบรวมสองอินพุทด์

เครื่องควบคุมการชาร์จประจุแบบระบบร่วมกังหันลม/โซล่าเซลล์ พร้อมระบบวิเคาะWind Solar Hybrid Controller <------ Link รายละเอียด สินค้าเป็นอุปกรณ์ควบคุมที่สามารถควบคุมกังหันลมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในเวลาเดียวกัน และเปลี่ยนพลังงาลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าแล้วเก็บไปยังชุดแบตเตอรี่ เครื่องควบคุมไฮบริดพลังานลม/พลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบพลังานทดแทนซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานที่มีผลกระทบมากต่อการคาดหวังในความมั่นคงของการดำเนินงานทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง Expectancy.Or แบตเตอรี่ อายุของแบตเตอรี่จะสั้นลง หรือ Overdischarge รูปแบบการชาร์จเป็นแบบ PWM มีระบบ 2 DC เอ้าท์พุท มีโหมดการควบคุมเอาท์พุทต่างๆที่จะสามารถเลือกแต่ละเอาท์พุท DC รวมทั้งสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดได้ มีจอแอลซีดีแสดงผลข้อมูลการเรียกใช้และสถานะของระบบจะแสดงในหน้าจอ LCD รวมถึงแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้ากังหันลม, แรงดันไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ , กำลังไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์, กระแสไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์, กระแสไฟฟ้าของโหลด, การลัดวงจร ฯลฯ มีฟังก์ชั่นการป้องกัน โดยรวมถึง การป้องการกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับของแผงโซล่าเซลล์, การชาร์จเกินของแบตเตอรี่, การคายประจุมากเกินไปของแบตเตอรี่, การย้อนกลับของกระแสและแรงดันไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อแบตเตอรี่, โหลดช็อต, โหลดเกิน, ฟ้าผ่า, การจำกัดกระแสไฟฟ้าที่มาจากกังหันลม, การเบรกอัตโนมัติและการเบรกด้วยมือของกังหันลม มีฟังก์ชั่นการสื่อสารระยะไกล: ซอฟต์แวร์ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบสถานะของระบบการควบคุมในแบบ real-time เช่นแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้ากังหันลมแรงดัน, ไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์, กระแสชาร์จของแบตเตอรี่, กระแสชาร์จจากกังหันลม, กำลังไฟฟ้าที่ชาร์จจากกังหันลม และโซล่าเซลล์, ความเร็วรอบของกังหันลม เป็นต้น คุณสมบัติใน รุ่น Hy-brid 24Vdcแรงดันไฟฟ้าจากกังหันลม (หรือแบตเตอรี่) 24 โวลท์ กำลังไฟฟ้าจากกังหันลม 200-600 วัตต์ กระแสไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดจากกังหันลม 40 แอมป์ กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดจากกังหันลม 1000 วัตต์ แรงดันไฟฟ้าเมื่อไม่มีโหลด(ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) 28 โวลท์ กระแสไฟฟ้าเมื่อไม่มีโหลด(ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) 25 แอมป์ กำลังไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 300 วัตต์ รูปแบบการควบคุม PWM รูปแบบการแสดงผลLCD ฟังก์ชั่นการป้องกันความเสียหายป้องกันการชาร์จเกิน, ป้องกันการย้อนกลับของกระแสไฟฟ้า, จำกัดกระแสจากกังหันลม, ระบบเบรกกังหันลมอัตโนมัติ และแมนนวล (manual brake) ค่าที่แสดง กำลังไฟฟ้าจากกังหันลม, แรงดันไฟฟ้าจากกังหันลม, กระแสไฟฟ้าจากกังหันลม, แรงดันไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์, กระแสชาร์จจากโซล่าเซลล์, กำลังไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์, แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, โหลดเกิน, วงจรช๊อต ฯ รูปแบบการสื่อสาร/เก็บข้อมูล RS485, SD CARD ฟังก์ชั่นเสริมระบบชาร์จเมื่อแรงดันต่ำ Low voltage charge เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer โปรแกรมเก็บข้อมูล / อ่านค่า ความเร็วลมที่ได้ แบบ real-time หน่วย m/s (ตัวอย่างพารามิเตอร์แสดงตามรูป)Wind Solar Hybrid Controller <------ Link รายละเอียด สินค้าMonitoring Software
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ