ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

เกี่ยวกับเรา

ร้านทองสุขศิริ ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

  

  Tongsuksiri Automation And Service .Co.,Ltd

  เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ "พลังงานของชาติ"

ความเป็นมาของเรา(Company Profile)  ทองสุขศิริ อโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 โดยดำเนินธุรกิจ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และบริการให้คำปรึกษา ระบบพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน รับติดตั้งอุปกรณ์ "ไอ-ออน-เซลล์"(Ion-Cell) เพื่อประหยัดน้ำมัน ใช้หลักเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวน การเผาไหม้ของเครื่องยนต์  รับติดตั้งอุปกรณ์ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลพลังงแสงอาทิตย์  รับให้คำปรึกษา การใช้พลังงานอย่างประหยัด

 เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ "พลังงานของชาติ"   

 เซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม 

  "กับบทบาทองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)" "Corporate Social Responsibility-CSR หมายถึงองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม"

  ปัจจุบันหลายผู้ประกอบการให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร

 ของหลายบริษัท หลายหน่วยงาน ได้ริเริ่มนโยบายในการสร้าง " โรงงานสีเขียว " โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ภายในโรงงาน ที่สำคัญผู้บริหารยังมองไปถึงการนำพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลมมาใช้อย่างจริงจัง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

  โครงการนำร่อง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV Stand alone , Grid connected system)และระบบผสมระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์ กับกังหันลม(PV Hybrid system) ขนาด 1000 วัตต์  ที่จะนำเสนอให้กับบริษัท และหน่วยงานอื่นๆ อาจนำไปใช้งานกับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือระบบแสงสว่างรอบโรงงาน หรือระบบอื่น ตามที่บริษัทเห็นสมควร

 

  การผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1000 วัตต์

PV 120 x 8  ผลิตไฟฟ้าได้ 1000 W x 4.5 hr(sun light/day) x 30 days = 135000 Wh /month หรือ 135 KWh/ month      สำหรับกังหันลมขนาด 1000 วัตต์    ผลิตไฟฟ้าได้ 1 KW x 24 hr (Wind) x 30 days = 720 KWh/month       (เป็นการคำนวณโดยประมาณ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงขึ้นอยู่กับศักยภาพของพลังงานลมในแต่ละพื้นที่)


      

Sale: 038-049845, 085-2781352 , Technician: 084-081-7865 ,038-049844

 

 

เวลาให้บริการ

รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง

www.tsautoserv.com

โทรสอบถามได้ในเวลา
จันทร์ - เสาร์ ช่วงเวลา 8.30 - 18.00 น
อาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา 10.00 - 17.00 น

ตอบอีเมล์ทุกๆ วันภายใน 24 ชั่วโมง

tongsuksiri @ gmail.com